Right Livelihood-priset

Right Livelihood-priset grundades 1980. Sedan 1985 delas priset ut vid en årlig ceremoni i Sveriges riksdag. Målsättningen är att "hedra och stödja de som erbjuder praktiska och exemplariska lösningar på de viktigaste utmaningarna världen står inför".

Organisationen bakom priset är Right Livelihood Award Stiftelsen, en svensk allmännyttig stiftelse.

Innehåll

Priset
Pristagarna
Att föreslå kandidater
Stiftelsen
College
Donationer
Kontakt
Svenska publikationer

 

Priset

Jakob von Uexkull, svensk-tysk författare, filatelist och tidigare medlem av Europa-parlamentet, grundade Right Livelihood-priset 1980. Prisutdelningen sker i början av december. Right Livelihood-priset har ofta kallats det "Alternativa Nobelpriset".

Oftast är det fyra olika pristagare som kommer till Stockholm för att ta emot Right Livelihood-priset. Vanligen får en av pristagarna ett hederspris (inga pengar), där juryn främst vill uppmärksamma pristagarens arbete, men där ekonomiskt stöd inte utgör det främsta behovet. De andra pristagarna delar på 3 miljoner SEK (2015). Prispengarna stödjer pågående projekt och är aldrig till för personligt bruk.

Förutom att ge finansiellt stöd, hjälper priset till att göra pristagarnas röster hörda. Lika viktigt som prispengarna är stiftelsens arbete med att sprida information om pristagarnas arbete och det internationellt goda anseende som Right Livelihood-priset ger dem.

 

Pristagarna

Right Livelihood-priset hedrar organisationer och personer som arbetar för en bättre framtid för oss alla. Sedan 1980 har 162 sådana personer och organisationer från 67 olika länder erhållit priset.

Right Livelihood-priset begränsar sig inte till några kategorier. En pristagares arbete sträcker sig ofta över mer än ett område och kan handla om social rättvisa, mänskliga rättigheter, fred och militär nedrustning, minoriteters rättigheter, rätten till mat och vatten, alternativ teknik och ekonomi, kultur och hållbar utveckling.

 

Att föreslå kandidater

Vem som helst kan föreslå en person eller organisation till Right Livelihood-priset. På så sätt får stiftelsen en bild av vilka problem som internationellt uppfattas som mest angelägna och vilka människor som arbetar för att lösa dem.

Drygt 100 förslag från fem kontinenter skickas varje år in till stiftelsen och hålls strikt konfidentiella. Efter noggranna undersökningar utförda av stiftelsens anställda, väljer sedan den internationella juryn ut pristagarna.

Vi välkomnar alla att lämna förslag! Reglerna för hur man kan föreslå kandidater finns här. Förslag ska helst skrivas på engelska och sänds till vårt kontor både elektroniskt och per post före den 1 mars.

 

Stiftelsen

Right Livelihood Award Stiftelsen är, enligt svensk lag, en allmännyttig stiftelse. Den är politiskt och religiöst obunden och en unik plattform för hållbara lösningar och social förändring.

Stiftelsen har ett brett stöd från alla etablerade riksdagspartier genom Sällskapet för Right Livelihood-priset i riksdagen (SÄRLA) och dess medlemmar är värdar för prisceremonin. Detta breda stöd bidrar starkt till prisets ställning - ett stöd som Stiftelsen är oerhört tacksam för.

Right Livelihood Award Stiftelsens arbete leds av en styrelse bestående av sex personer. Styrelsen biträds av ett råd och pristagarna utses av en internationell jury.

Stiftelsen har sitt huvudkontor med fyra anställda, 1-2 praktikanter samt ett antal volontärer i Stockholm. Sedan 2015 finns även ett kontor i Genève.

 

Right Livelihood College

Right Livelihood College är ett utbildningsinitiativ som drogs igång i januari 2009 och som har sitt säte vid Center for Development Research (ZEF) vid Bonns universitet. Det huvudsakliga målet med Right Livelihood College är att sprida kännedom om pristagarnas arbeten också i den akademiska världen genom t ex seminarier samt att bygga vidare på de unika kunskaper och arbetssätt som pristagarna har erfarenhet av genom att möjliggöra för studenter att besöka och studera pristagarna på plats."

 

Donationer och Testamenten

Right Livelihood-priset finansieras av privata donationer. Den första var Jakob von Uexkulls egen donation som blev själva startkapitalet. Sedan dess har många privata givare följt hans exempel: våra Partners, som hjälper till att bygga upp stiftelsekapitalet genom mycket generösa bidrag; Friends, som med större bidrag möjliggör stiftelsens löpande arbete; och ett stort antal andra fantastiska givare. Stiftelsen och pristagarna är djupt tacksamma över alla fina bidrag! Fler givare behövs dock för att trygga Right Livelihood-priset i framtiden!

Stiftelsen har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs här hur Du kan stödja priset med Din gåva.

 

Kontakt

Huvudkontor:

Right Livelihood Award Stiftelsen
Stockholmsvägen 23
122 62 Enskede
Sweden

Telefon: 08-702 03 40 eller 702 03 39
Fax: 08-702 03 38 

 

Genève kontoret:

Maison de la Paix
Chemin Eugène-Rigot 2, Building 5
1202 Geneva
Schweiz

Telefon: +41 22 555 09 55

info(at)rightlivelihood.org

 

Följ priset och pristagarna

Allt informationsmaterial kan beställas från oss via email.

Du kan också ladda ner vår broschyr och flyer.

På vår hemsida, www.rightlivelihood.org, kan du beställa vår nyhetsbrev som sänds ut regelbundet med e-post.

Vi finns också på Facebook och Twitter med kortare nyheter, bilder, filmer mm om pristagarnas arbete.

Citat


"Right Livelihood-priset syftar till att hjälpa Nord finna en vishet som matchar dess vetenskap och Syd att finna en vetenskap som motsvarar dess urgamla visdom."

- Jakob von Uexkull

"Right Livelihood"


är ett gammalt begrepp. Det står för principen om att leva på ett sätt som till fullo respekterar människor och miljö.. Det innebär också att man tar ansvar för konsekvenserna av sitt handlande och att man enbart nyttjar sin beskärda del av jordens resurser.

Skandinaviska pristagare har varit:

Erik Dammann / Framtiden i våre hender (Norge)
Marie Thérese & Bengt Danielsson (Sverige)
Cary Fowler (Norge)
Johan Galtung (Norge)
Inge Genefke (Danmark)
Kvinna till Kvinna (Sverige)
Astrid Lindgren (Sverige)
Finnish Village Action (Finland)

Contact

Right Livelihood Award Foundation

Head office:
Stockholmsvägen 23
122 62 Enskede
Sweden

Phone: +46 (0)8 70 20 340
Fax: +46 (0)8 70 20 338

Geneva office:
Maison de la Paix
Chemin Eugène-Rigot 2, Building 5
1202 Geneva
Switzerland

Phone: +41 (0)22 555 09 55

E-mail: